Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Vyjadrenie SZH k česko-slovenskej lige: Koniec spoločného projektu 

Bratislava 4. apríla 2017 

Na základe uplynutia posledného termínu pre záväzné a súhlasné vyjadrenie českých klubov sa projekt spoločnej česko-slovenskej ligy týmto dňom zastavuje. 

Slovenský zväz hádzanej spolu s Českým zväzom hádzanej urobil počas posledných 6 mesiacov všetko, aby mohol náš spoločný projekt odštartovať. Pripomeniem, že 26.4.2016 práve české kluby požiadali o možnosť utvoriť spoločnú súťaž v hádzanej mužov zo slovenskými tímami za odsúhlaseného pomeru 10 českých klubov a 6 slovenských klubov. Na základe tejto dohody uzatvorili oba národné zväzu zmluvu o spoločnej súťaži mužov hádzanej s účinnosťou od 1.1. 2017 do 30.6.2022. Oba národné zväzy na základe tejto dohody pripravili reglementy národných súťaží pre ročník 2016/2017 tak, aby tímy umiestnené na postupových miestach štartovali v novom ročníku 2017/2018 už v spoločnej česko – slovenskej súťaži mužov. 

V januári 2017 však došlo k nami nepochopiteľnému a ťažko akceptovateľnému konaniu 10 českých klubov, ktoré pod zámienkou rôznych z väčšej časti nezmyselných podmienok začali tlačiť na Český svaz házené a oznámili nezáujem prihlásiť sa do spoločnej súťaže mužov. Chcel by som sa poďakovať ČSH, že do poslednej chvíle sa spolu s naším zväzom snažil komunikovať s týmito klubmi a postupne vyriešil všetky prednesené pripomienky a požiadavky. Oba zväzy pripravili spoločnú súťaž pre ročník 2017/2018 v spolupráci s generálnym partnerom súťaže na takej úrovni, aké hádzaná mužov v tomto priestore nikdy nemala, a to nielen po športovej, ale aj po ekonomickej stránke. Napriek tomu a v rozpore s nielen zdravým rozumom, ale aj za cenu hrubého, arogantného a nekorektného  postoja 10 českých klubov voči slovenským klubom, tieto kluby odmietli projekt spoločnej súťaže. Tu by som ešte spomenul, že slovenské kluby mali záujem sa s tými českými stretnúť a vyjasniť si všetko tvárou v tvár, ale takéto stretnutie by podľa ich odpovede nemalo význam. Aj tento ich postoj mnohé vyjadruje. 

Rád by som pri tejto príležitosti vyslovil hrdosť a uznanie nad konaním slovenských klubov, ktoré napriek rôznym nepríjemným vyjadreniam a zvratom v konaní českých klubov zostali korektnými partnermi, ktorí si ctia písané aj nepísané dohody a ktorí si zachovali na rozdiel od tých českých klubov tie hlavné vlastnosti, ktoré zdobia náš šport, férovosť a športový charakter. 

Takisto by som sa rád úprimne poďakoval za nemenný postoj a férovosť zo strany dvoch českých  klubov, ktoré si na českej strane zachovali svoju tvár a to HC ROBE Zubří a HC Dukla Praha

Za Slovenský zväz hádzanej musím vyjadriť veľkú ľútosť, že tento projekt sa nepodarilo rozbehnúť. Na druhej strane je dobré spoznať partnera pred tým, ako sa s ním vydáte na dlhú spoločnú cestu. Teraz v spolupráci s našimi klubmi začneme pripravovať nový ročník súťaže mužov a verím, že sa nám ho podarí pripraviť tak, aby bol príťažlivý pre kluby, ako aj pre všetkých fanúšikov hádzanej. 

S Českým zväzom hádzanej nás nielen v tomto roku čakajú mnohé spoločné projekty a dúfam, že táto rana pod pás od českých mužských klubov sa neprejaví negatívne na našich korektných vzťahoch. 

 

Jaroslav Holeša 

Prezident SZH 

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner