Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

SOHU-12 V MARTINE

Termín podávania prihášok pre organizáciu Semifinále a finále 42. ročníka celoslovenskej súťaže mladšieho žiactva, žiakov a žiačok základných škôl (ZŠ), centier voľného času (CVČ) pre ročník 2015/2016 a pre M-SR starších žiakov a starších žiačok pre ročník 2015/2016 je do 31. marca 2016.
Výsledky
Štatistiky družstiev
ROK 2016: 1 252 600,- EUR
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner