Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

doškoľovací seminár trénerov

Seminár je venovaný všetkým trénerom a trénerkám hádzanej s licenciou D,C,B,A. Lektorom bude Rolf Brack (lektor EHF) - téma utočná hra s jedným hráčom naviac.
Výsledky
Štatistiky družstiev
ROK 2016: 1 252 600,- EUR
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner