Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

VEREJNÉ HLASOVANIE V ANKETE SEDMIČKA ROKA 2016

Hlasovať v termíne 25.5. - 3.6. 2017 môže každý - široká verejnosť a fanúšikovia - ktokoľvek, kto prejaví záujem prostredníctvom online anketového formulára, ktorý spracuje a vyhodnotí Slovenský zväz hádzanej v spolupráci s Membery a oficiálne výsledky hlasovania oznámi verejnosti 15. júna 2017.
Výsledky
Štatistiky družstiev
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2017: 1 325 805,- eur