Komisia mládeže SZH sa aj pre súťažný ročník 2023/2024 rozhodla zorganizovať celoslovenskú súťaž mladších žiakov a žiačok pre základné školy, centrá voľného času a športové kluby, ktorej sa môžu zúčastniť žiačky a žiaci ZŠ, narodení 1.9.2011 a mladší. Súťaž bude pozostávať zo základnej, semifinálovej a finálovej časti. 

 

Všetky potrebné informácie spolu s prihláškou nájdete na nižšie priloženom linku .

 

files/documents/1694688866_propozicie-49-rocnik.pdf

 

Písomne prihlásené družstvá zašlú záväznú prihlášku na adresu b.leskova@slovakhandball.sk a to najneskôr do 22. septembra 2023.