Disciplinárna komisia

Zloženie:

Vladimír Pokorný, predseda

Milan Nedorost, podpredseda

Milan Veselka, tajomník

Jozef Gedeon, člen

 

Disciplinárny poriadok platný od 5.9.2023
 

Rozhodnutia DK SZH 2023/2024

Rozhodnutie DK-R-1-2023-2024

Rozhodnutie DK-R-2-2023-2024

Rozhodnutie DK-R-3-2023-2024

Rozhodnutie DK-R-3-2023-2024-oprava

Rozhodnutie DK-R-4-2023-2024

Rozhodnutie DK-R-5-2023-2024

Rozhodnutie DK-R-6-2023-2024

Rozhodnutie DK-R-7-2023-2024

Zápisnice DK SZH 2023/2024

Zápisnica DK-Z-1-2023-2024

Zapisnica DK-Z-2-2023-2024

Zapisnica DK-Z-3-2023-2024

Zápisnica DK-Z-4-2023-2024

Zápisnica DK-Z-5-2023-2024

Rozhodnutia DK SZH 2022/2023

Rozhodnutie DK-R-1-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-2-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-3-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-4-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-5-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-6-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-7-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-8-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-9-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-10-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-11-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-12-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-13-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-14-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-15-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-16-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-17-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-18-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-19-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-20-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-21-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-22-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-23-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-24-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-24-2022-2023-oprava

Rozhodnutie DK-R-25-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-25-2022-2023-oprava

Rozhodnutie DK-R-26-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-27-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-28-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-29-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-30-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-31-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-32-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-33-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-34-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-35-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-36-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-37-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-38-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-39-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-40-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-41-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-42-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-43-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-44-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-45-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-46-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-47-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-48-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-49-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-50-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-51-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-52-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-53-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-54-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-55-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-56-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-57-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-58-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-59-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-60-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-61-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-62-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-63-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-64-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-65-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-66-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-67-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-68-2022-2023

Rozhodnutia MOL liga DK SZH 2022/2023

Rohodnutie MOL liga DK-R-1-2022-2023

Zápisnice DK SZH 2022/2023

Zápisnica DK-Z-1-2022-2023

Zápisnica DK-Z-2-2022-2023

Zápisnica DK-Z-3-2022-2023

Zápisnica DK-Z-4-2022-2023

Zápisnica DK-Z-5-2022-2023

Zápisnica DK-Z-6-2022-2023

Zápisnica DK-Z-7-2022-2023

Zápisnica DK-Z-8-2022-2023

Zápisnica DK-Z-9-2022-2023

Zápisnica DK-Z-10-2022-2023

Zápisnica DK-Z-10-2022-2023-oprava

Zápisnica DK-Z-10-2022-2023-oprava-2

Zápisnica DK-Z-11-2022-2023

Zápisnica DK-Z-12-2022-2023

Zápisnica DK-Z-13-2022-2023

Zápisnica DK-Z-14-2022-2023

Zápisnica DK-Z-15-2022-2023

Zápisnica DK-Z-16-2022-2023

Zápisnica DK-Z-17-2022-2023

Zápisnica DK-Z-18-2022-2023

Zápisnica DK-Z-19-2022-2023

Zápisnica DK-Z-20-2022-2023

Zápisnica DK-Z-21-2022-2023

Zápisnica DK-Z-22-2022-2023

Zápisnica DK-Z-23-2022-2023

Zápisnica DK-Z-24-2022-2023

Zápisnica DK-Z-25-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-26-2022-2023

Zápisnica DK-Z-27-2022-2023

Zápisnica DK-Z-28-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-29-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-30-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-31-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-32-2022-2023

Zápisnice MOL liga DK SZH 2022/2023

Zápisnica MOL liga DK-Z-1-2022-2023

Rozhodnutia DK SZH 2021/2022

Rozhodnutie DK-R-1-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-2-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-3-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-4-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-5-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-6-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-7-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-8-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-9-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-10-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-11-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-12-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-13-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-14-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-15-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-16-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-17-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-18-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-19-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-20-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-21-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-22-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-23-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-24-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-25-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-26-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-27-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-28-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-29-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-30-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-31-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-32-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-33-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-34-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-35-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-36-2021-2022

Rozhodnutia DK SZH MOL 2021/2022

Rozhodnutie č. 1 DK MOL 2021/2022

Rozhodnutie č. 2 DK MOL 2021/2022

Zápisnice DK SZH 2021/2022

Zápisnica DK-Z-1-2021-2022

Zápisnica DK-Z-2-2021-2022

Zápisnica DK-Z-3-2021-2022

Zápisnica DK-Z-4-2021-2022

Zápisnica DK-Z-5-2021-2022

Zápisnica DK-Z-6-2021-2022

Zápisnica DK-Z-7-2021-2022

Zápisnica DK-Z-8-2021-2022

Zápisnica DK-Z-9-2021-2022

Zápisnica DK-Z-10-2021-2022

Zápisnica DK-Z-11-2021-2022

Zápisnica DK-Z-12-2021-2022

Zápisnica DK-Z-13-2021-2022

Zápisnica DK-Z-14-2021-2022

Zápisnica DK-Z-15-2021-2022

Zápisnica DK-Z-16-2021-2022

Zápisnica DK-Z-17-2021-2022

Zápisnica DK-Z-18-2021-2022

Zápisnica DK-Z-19-2021-2022

Zápisnica DK-Z-20-2021-2022

Zápisnica DK-Z-21-2021-2022

Zápisnice DK SZH MOL 2021/2022

Zápisnica č. 1 DK MOL 2021-2022

Zápisnica č. 2 DK MOL 2021-2022

Rozhodnutia DK SZH 2020/2021

R-1-2020-2021

R-2-2020-2021

R-3-2020-2021

R-4-2020-2021

R-5-2020-2021

R-6-2020-2021

R-7-2020-2021

R-8-2020-2021

R-9-2020-2021

R-10-2020-2021

R-11-2020-2021

R-12-2020-2021

R-13-2020-2021

R-14-2020-2021

R-15-2020-2021

R-16-2020-2021

R-17-2020-2021

R-18-2020-2021

R-19-2020-2021

R-20-2020-2021

R-21-2020-2021

R-22-2020-2021

R-23-2020-2021

R-24-2020-2021

R-25-2020-2021

Zápisnice DK SZH 2020/2021

Zápisnica č. 1-2020-2021

Zápisnica č. 2 - 1. 10. 2020

Zápisnica č. 3 - 8. 10. 2020

Zápisnica č. 4 - 2. 11. 2020

Zápisnica č. 5 - 25. 11. 2020

Zápisnica č. 6 - 30. 11. 2020

Zápisnica č. 7 - 10. 12. 2020

Zápisnica č. 8 - 08.02.2021

Zápisnica č. 9 - 13.02.2021

Zápisnica č. 10 - 02. 03. 2021

Zápisnica č. 11 - 24. 03. 2021

Zápisnica č. 12 - 28. 03. 2021

Zápisnica č. 13 - 13. 04. 2021

Zápisnica č. 14 - 15. 04. 2021

Zápisnica č. 15 - 19. 04. 2021

Zápisnica č. 16 - 26. 04. 2021

Zápisnica č. 17 - 06. 05. 2021

Zápisnica č. 18 - 13. 05. 2021

Zápisnica č. 19 - 21. 05. 2021

Zápisnica č. 20 - 21. 06. 2021

Aktuálne články

calendar