Disciplinárna komisia

Zloženie:

Predseda: Vladimír Pokorný

Podpredseda: Milan Nedorost

Člen: Jozef Gedeon

Tajomník: JUDr. Milan Veselka

Dokumenty:

Disciplinárny poriadok platný od 5.9.2023

Rozhodnutia DK SZH 2023/2024

Rozhodnutie DK 1 2023/2024

Rozhodnutie DK 2 2023/2024

Rozhodnutie DK 3 2023/2024

Rozhodnutie DK 3 2023/2024 oprava

Rozhodnutie DK 4 2023/2024

Rozhodnutie DK 5 2023/2024

Rozhodnutie DK 6 2023/2024

Rozhodnutie DK 7 2023/2024

Rozhodnutie DK 8 2023/2024

Rozhodnutie DK 9 2023/2024

Rozhodnutie DK 10 2023/2024

Rozhodnutie DK 11 2023/2024

Rozhodnutie DK 12 2023/2024

Rozhodnutie DK 13 2023/2024

Rozhodnutie DK 14 2023/2024

Rozhodnutie DK 15 2023/2024

Rozhodnutie DK 16 2023/2024

Rozhodnutie DK 17 2023/2024

Rozhodnutie DK 18 2023/2024

Rozhodnutie DK 19 2023/2024

Rozhodnutie DK 20 2023/2024

Rozhodnutie DK 21 2023/2024

Rozhodnutie DK 22 2023/2024

Rozhodnutie DK 23 2023/2024

Rozhodnutie DK 24 2023/2024

Rozhodnutie DK 25 2023/2024

Rozhodnutie DK 26 2023/2024

Rozhodnutie DK 27 2023/2024

Rozhodnutie DK 28 2023/2024

Rozhodnutie DK 29 2023/2024

Rozhodnutie DK 30 2023/2024

Rozhodnutie DK 31 2023/2024

Rozhodnutie DK 32 2023/2024

Rozhodnutie DK 33 2023/2024

Rozhodnutie DK 34 2023/2024

Rozhodnutie DK 35 2023/2024

Rozhodnutie DK 36 2023/2024

Rozhodnutie DK 37 2023/2024

Rozhodnutie DK 38 2023/2024

Rozhodnutie DK 39 2023/2024

Rozhodnutie DK 40 2023/2024

Rozhodnutie DK 41 2023/2024

Rozhodnutie DK 42 2023/2024

Rozhodnutie DK 43 2023/2024

Rozhodnutie DK 44 2023/2024

Rozhodnutie DK 45 2023/2024

Rozhodnutie DK 46 2023/2024

Rozhodnutie DK 47 2023/2024

Rozhodnutie DK 48 2023/2024

Rozhodnutie DK 49 2023/2024

Rozhodnutie DK 50 2023/2024

Rozhodnutie DK 51 2023/2024

Rozhodnutie DK 52 2023/2024

Rozhodnutie DK 53 2023/2024

Rozhodnutie DK 54 2023/2024

Rozhodnutie DK 55 2023/2024

Rozhodnutie DK 56 2023/2024

Rozhodnutie DK 57 2023/2024

Rozhodnutie DK 58 2023/2024

Rozhodnutie DK 59 2023/2024

Rozhodnutie DK 60 2023/2024

Rozhodnutie DK 61 2023/2024

Zápisnice DK SZH 2023/2024

Zápisnica DK 1 2023/2024

Zápisnica DK 2 2023/2024

Zápisnica DK 3 2023/2024

Zápisnica DK 4 2023/2024

Zápisnica DK 5 2023/2024

Zápisnica DK 6 2023/2024

Zápisnica DK 7 2023/2024

Zápisnica DK 8 2023/2024

Zápisnica DK 9 2023/2024

Zápisnica DK 10 2023/2024

Zápisnica DK 11 2023/2024

Zápisnica DK 12 2023/2024

Zápisnica DK 13 2023/2024

Zápisnica DK 14 2023/2024

Zápisnica DK 15 2023/2024

Zápisnica DK 16 2023/2024

Zápisnica DK 17 2023/2024

Zápisnica DK 18 2023/2024

Zápisnica DK 19 2023/2024

Zápisnica DK 20 2023/2024

Zápisnica DK 21 2023/2024

Zápisnica DK 22 2023/2024

Zápisnica DK 23 2023/2024

Zápisnica DK 24 2023/2024

Zápisnica DK 25 2023/2024

Zápisnica DK 26 2023/2024

Zápisnica DK 27 2023/2024

Zápisnica DK 28 2023/2024

Zápisnica DK 29 2023/2024

Rozhodnutia DK SZH 2022/2023

Rozhodnutie DK-R-1-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-2-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-3-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-4-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-5-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-6-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-7-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-8-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-9-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-10-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-11-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-12-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-13-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-14-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-15-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-16-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-17-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-18-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-19-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-20-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-21-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-22-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-23-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-24-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-24-2022-2023-oprava

Rozhodnutie DK-R-25-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-25-2022-2023-oprava

Rozhodnutie DK-R-26-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-27-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-28-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-29-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-30-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-31-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-32-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-33-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-34-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-35-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-36-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-37-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-38-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-39-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-40-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-41-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-42-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-43-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-44-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-45-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-46-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-47-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-48-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-49-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-50-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-51-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-52-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-53-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-54-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-55-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-56-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-57-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-58-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-59-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-60-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-61-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-62-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-63-2022-2023

Rozhodnutie-DK-R-64-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-65-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-66-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-67-2022-2023

Rozhodnutie DK-R-68-2022-2023

Rozhodnutia MOL liga DK SZH 2022/2023

Rohodnutie MOL liga DK-R-1-2022-2023

Zápisnice DK SZH 2022/2023

Zápisnica DK-Z-1-2022-2023

Zápisnica DK-Z-2-2022-2023

Zápisnica DK-Z-3-2022-2023

Zápisnica DK-Z-4-2022-2023

Zápisnica DK-Z-5-2022-2023

Zápisnica DK-Z-6-2022-2023

Zápisnica DK-Z-7-2022-2023

Zápisnica DK-Z-8-2022-2023

Zápisnica DK-Z-9-2022-2023

Zápisnica DK-Z-10-2022-2023

Zápisnica DK-Z-10-2022-2023-oprava

Zápisnica DK-Z-10-2022-2023-oprava-2

Zápisnica DK-Z-11-2022-2023

Zápisnica DK-Z-12-2022-2023

Zápisnica DK-Z-13-2022-2023

Zápisnica DK-Z-14-2022-2023

Zápisnica DK-Z-15-2022-2023

Zápisnica DK-Z-16-2022-2023

Zápisnica DK-Z-17-2022-2023

Zápisnica DK-Z-18-2022-2023

Zápisnica DK-Z-19-2022-2023

Zápisnica DK-Z-20-2022-2023

Zápisnica DK-Z-21-2022-2023

Zápisnica DK-Z-22-2022-2023

Zápisnica DK-Z-23-2022-2023

Zápisnica DK-Z-24-2022-2023

Zápisnica DK-Z-25-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-26-2022-2023

Zápisnica DK-Z-27-2022-2023

Zápisnica DK-Z-28-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-29-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-30-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-31-2022-2023

Zápisnica-DK-Z-32-2022-2023

Zápisnice MOL liga DK SZH 2022/2023

Zápisnica MOL liga DK-Z-1-2022-2023

Rozhodnutia DK SZH 2021/2022

Rozhodnutie DK-R-1-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-2-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-3-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-4-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-5-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-6-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-7-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-8-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-9-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-10-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-11-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-12-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-13-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-14-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-15-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-16-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-17-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-18-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-19-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-20-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-21-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-22-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-23-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-24-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-25-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-26-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-27-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-28-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-29-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-30-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-31-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-32-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-33-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-34-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-35-2021-2022

Rozhodnutie DK-R-36-2021-2022

Rozhodnutia DK SZH MOL 2021/2022

Rozhodnutie č. 1 DK MOL 2021/2022

Rozhodnutie č. 2 DK MOL 2021/2022

Zápisnice DK SZH 2021/2022

Zápisnica DK-Z-1-2021-2022

Zápisnica DK-Z-2-2021-2022

Zápisnica DK-Z-3-2021-2022

Zápisnica DK-Z-4-2021-2022

Zápisnica DK-Z-5-2021-2022

Zápisnica DK-Z-6-2021-2022

Zápisnica DK-Z-7-2021-2022

Zápisnica DK-Z-8-2021-2022

Zápisnica DK-Z-9-2021-2022

Zápisnica DK-Z-10-2021-2022

Zápisnica DK-Z-11-2021-2022

Zápisnica DK-Z-12-2021-2022

Zápisnica DK-Z-13-2021-2022

Zápisnica DK-Z-14-2021-2022

Zápisnica DK-Z-15-2021-2022

Zápisnica DK-Z-16-2021-2022

Zápisnica DK-Z-17-2021-2022

Zápisnica DK-Z-18-2021-2022

Zápisnica DK-Z-19-2021-2022

Zápisnica DK-Z-20-2021-2022

Zápisnica DK-Z-21-2021-2022

Zápisnice DK SZH MOL 2021/2022

Zápisnica č. 1 DK MOL 2021-2022

Zápisnica č. 2 DK MOL 2021-2022

Rozhodnutia DK SZH 2020/2021

R-1-2020-2021

R-2-2020-2021

R-3-2020-2021

R-4-2020-2021

R-5-2020-2021

R-6-2020-2021

R-7-2020-2021

R-8-2020-2021

R-9-2020-2021

R-10-2020-2021

R-11-2020-2021

R-12-2020-2021

R-13-2020-2021

R-14-2020-2021

R-15-2020-2021

R-16-2020-2021

R-17-2020-2021

R-18-2020-2021

R-19-2020-2021

R-20-2020-2021

R-21-2020-2021

R-22-2020-2021

R-23-2020-2021

R-24-2020-2021

R-25-2020-2021

Zápisnice DK SZH 2020/2021

Zápisnica č. 1-2020-2021

Zápisnica č. 2 - 1. 10. 2020

Zápisnica č. 3 - 8. 10. 2020

Zápisnica č. 4 - 2. 11. 2020

Zápisnica č. 5 - 25. 11. 2020

Zápisnica č. 6 - 30. 11. 2020

Zápisnica č. 7 - 10. 12. 2020

Zápisnica č. 8 - 08.02.2021

Zápisnica č. 9 - 13.02.2021

Zápisnica č. 10 - 02. 03. 2021

Zápisnica č. 11 - 24. 03. 2021

Zápisnica č. 12 - 28. 03. 2021

Zápisnica č. 13 - 13. 04. 2021

Zápisnica č. 14 - 15. 04. 2021

Zápisnica č. 15 - 19. 04. 2021

Zápisnica č. 16 - 26. 04. 2021

Zápisnica č. 17 - 06. 05. 2021

Zápisnica č. 18 - 13. 05. 2021

Zápisnica č. 19 - 21. 05. 2021

Zápisnica č. 20 - 21. 06. 2021

Aktuálne články

calendar