Komisia krajských zväzov hádzanej

Zloženie:

Milan Lozák - predseda komisie, prezident Prešovského krajského zväzu hádzanej

Boris Cipov - tajomník, člen, prezident Banskobystrického krajského zväzu hádzanej

 

Ľubomír Orosz - člen, prezident Bratislavského krajského zväzu hádzanej

Ivan Dávidek - člen, prezident Trnavského krajského zväzu hádzanej

Ján Beňo - člen, prezident Trenčianskeho krajského zväzu hádzanej

Róbert Klimo - člen, prezident Žilinského krajského zväzu hádzanej

Slavomír Varga - člen, prezident Nitrianskeho krajského zväzu hádzanej

Miloš Šubák - člen, prezident Košického krajského zväzu hádzanej

 

 Silvia Priklerová - člen, zástupca majstrovského klubu ženy, Dunajská Streda

Peter Valášek - člen, zástupca majstrovského klubu muži, Považská Bystrica

Aktuálne články

calendar