Dokumenty 2020/2021

Dokumenty 2020/2021

Usmernenia COVID-19

Adresár klubov 2020-21

Reglement a Rozpis SLOVNAFT HANDBALL EXTRALIGY 2020-2021

MOL Liga - kniha 2020-21

Rozpis HÁDZANÁ 2020-21

Aktuálne poplatky 2020-21

Zápis o stretnutí - Šablóna

Transfer fees Info

Prehlásenie Štart bez platného registračného preukazu

Výročná správa SZH za rok 2019

Správy zväzu

Správy zväzu č. 1 2020-2021

Správy zväzu č. 2 2020-2021

Správy zväzu č. 3 2020-2021

Správy zväzu č. 4 2020-2021

Správy zväzu č. 5 2020-2021

Správy SHE

NHE - Správy číslo 1 2021-2022

SHE - Správy číslo 1 2020-2021

SHE - Správy číslo 2 2020-2021

Správy MOL ligy

MOL liga - Správy číslo 1 2020-2021

MOL liga - Správy číslo 2 2020-2021

MOL liga - Správy číslo 3 2020-2021

MOL liga - Správy číslo 4 2020-2021

MOL liga - Správy číslo 5 2020-2021

Vyžrebovania

Vyžrebovanie SHE

Vyžrebovanie 1. liga muži

Vyžrebovanie 1. liga dorastenci

Vyžrebovanie 2. liga dorastenci

Vyžrebovanie MOL ligy 2020

Vyžrebovanie dorastenky a ženy

Vyžrebovanie 2. liga ženy

Prihlášky

Dotazník SZH 2020-2021

Prihláška SZH 2020-2021

Prihláška MOL 2020-2021

Aktuálne články

calendar