Štruktúra

Jaroslav Holeša Pavol Palša Ernö Kelecsényi Ivan Sabovik
prezident SZH viceprezident SZH viceprezident SZH
generálny sekretár SZH
 

Výkonný výbor SZH

 • Jaroslav Holeša, predseda VV SZH
 • Miloš Šubák, podpredseda VV SZH, Ivan Sverák, Milan Lozák, Ján Beňadik, Vladimír Pokorný, Petra Varjassiová, Pavol Streicher, Peter Haščík

Kontrolná komisia

 • Miroslav Jursík, predseda
 • Milan Janoška
 • Veronika Strížová

Legislatívna komisia SZH

 • Miloš Šubák, predseda

Komisia mládeže SZH

 • Ján Beňadik, predseda

Komisia rozhodcov a delegátov SZH

 • Peter Haščík, predseda

Športovo – technická komisia SZH

 • Ivan Sverák, predseda

Disciplinárna komisia SZH

 • Vladimír Pokorný, predseda

Trénersko – metodická komisia SZH

 • Pavol Streicher, predseda

Komisia krajských zväzov SZH

 • Milan Lozák (KZH Prešov), predseda komisie

Komisia pre riešenie sporov SZH

 • Janka Stašová, predsedníčka
 • Juraj Veverka, podpredseda
 • Eva Škvareninová, člen

Komisia pre schvaľovanie laureátov Siene slávy:

 • Pavol Palša, predseda
 • Mária Ďurišinová, Miroslav Jursík, Jozef Zápražný

Odvolacia antidopingová komisia SZH

 • Monika Bartošová
 • Miroslav Babiak
 • Juraj Tomášek

Aktuálne články

calendar