Chcem byť rozhodca

KRaD plánuje semináre rozhodcov licenie „C“ podľa počtu prihlásených. KRaD dostatočne včas oznámi miesto a termín školenia.

V zmysle Koncepcie získavania a prípravy nových rozhodcov, KZHá nahlásia záujemcov o získanie licencie “C”.

Komisia Rozhodcov a Delegátov SZH usporadúva školenia mladých rozhodcov dvakrát do roka a to spravidla jedenkrát na západe (jar) a jedenkrát na východe Slovenska (jeseň). Prihlásení záujemcovia dostanú 2 týždne pred školením pozvánku so všetkými organizačnými pokynmi.

Poprosíme záujemcov o zaslanie nasledovných údajov na e-mailovú adresu chudoba@slovakhandball.sk :

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Bydlisko (poštová adresa)
  • Príslušnosť k športovému klubu (ak existuje)
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

Chcem byť rozhodca

Foto: SEHA/Uros Hocevar

Aktuálne články

calendar