Športovo - technická komisia

Zloženie

Predseda: Ivan Sverák
Podpredseda: Milan Hýll
Členovia: Peter Brunovský, Peter Dvorský
Tajomník: Barbora Lešková

Aktuálne články

calendar