Vážení športoví priatelia,

 

dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský zväz hádzanej otvára KURZ ROZHODCOV LICENCIE C – v MAREC/APRÍL 2024.

 

KRaD plánuje semináre rozhodcov licenie „C“ podľa počtu prihlásených. KRaD dostatočne včas oznámi miesto a termín školenia.

V zmysle Koncepcie získavania a prípravy nových rozhodcov, KZHá nahlásia záujemcov o získanie licencie “C”.

Komisia Rozhodcov a Delegátov SZH usporadúva školenia mladých rozhodcov dvakrát do roka a to spravidla jedenkrát na západe (jar) a jedenkrát na východe Slovenska (jeseň). Prihlásení záujemcovia dostanú 2 týždne pred školením pozvánku so všetkými organizačnými pokynmi.

Poprosíme záujemcov o zaslanie nasledovných údajov na e-mailovú adresu chudoba@slovakhandball.sk:

  • - Meno a priezvisko
  • - Dátum narodenia
  • - Bydlisko (poštová adresa)
  • - Príslušnosť k športovému klubu (ak existuje)
  • - E-mailová adresa
  • - Telefónne číslo

 

Termín uzavretia prihlášok je do 15.03.2024