Konferencia SZH 2018

Konferencia SZH 2018

Dodatok č 1 k výročnénej správe SZH

Konferencia SZH - VOLEBNÝ PORIADOK 2018

Konferencia SZH - ROKOVACÍ PORIADOK 2018

Prezenčná listina Konferencie SZH

Prezenčná listina Konferencie SZH

Správa Volebnej komisie SZH na konferencii SZH 23.6.2018

Stanovy SZH

SZH Výročná správa 2016.pdf

SZH Dodatok k VS 2016

SZH Dodatok k VS 2017

Výročná správa 2017

Zápisnica Bratislavský KZH

Zápisnica Košický KZH

Zápisnica Nitrianský KZH

Zápisnica Prešovský KZH

Zápisnica Trenčianský KZH

Zápisnica Trnavský KZH

Zápisnica Žilinský KZH

Zápisnica z hlasovania per rollam

Zápisnica z hlasovania per rollam - Dodatok k VS 2016

Zápisnica z hlasovania per rollam - Dodatok k VS 2017

Zápisnica z Konferencie SZH zo dňa 23.6.2018

Zápisnica z Konferencie SZH zo dňa 23.6.2018

Aktuálne články

calendar