Konferencia SZH 2022

 

Informácia o konaní zasadnutia

Pozvánka na konferenciu SZH

Výročná správa SZH za rok 2021

Program konferencie SZH

Kandidáti na členov orgánov

Rokovací poriadok

Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov pre rok 2022

stanovy SZH 2022

Volebný poriadok

Dôvodová správa - zmeny stanov SZH 2022

Organizačné pokyny pre účastníkov konferencie SZH dňa 03.06.2022

Zápisnica z Konferencie SZH zo dňa 3.6.2022

 

Aktuálne články

calendar