Semináre KRaD

Vážení kolegovia,

 

v prílohe Vám posielam pozvánku na seminár pre súťažný ročník 2023/2024.

Pozvánka a program  seminára viď príloha:

Program-nominačného-seminára-2023-2024

Úprava-fyzických-testov-pre-rozhodcov-2023-2024


Miesto konania:   Hotel Mikado, Hollého 1496/11, Nitra

Termín:                 23-24.6.2023 (medzinárodní rozhodcovia a delegáti)

                              24.6.2023 (rozhodcovia a delegáti v súťažiach SZH)

 

Zoznam medzinárodných rozhodcov a delegátov termín 23-24.6.2023:

MR:  Rudinský - Mandák 

         Baďura - Ondogrecula ml.

         Budzák - Záhradník (ospravedlnení)

         Klus - Cipov

         Bočáková - Jánošíková

WP:  Haščíková - Kellner

YP:   Papaj - Nagy ml.

         Chudoba - Šmalo       

Delegáti IHF a EHF:  Stašová, Fülleová, Rudinský, Rančík, Karlubík, Dvorský, Čech 

 

Testy sa budú robiť online:

 

Fyzické previerky SHUTTLE-RUN:

  • miesto konania: Športová hala SPU, Chalupkova 359, 949 01 Nitra   

 

Poplatky:

  • Rozhodcovia NHE a MOL:                       100 €
  • Delegáti NHE a MOL:                                 50 €
  • Rozhodcovia I. a II. Liga Ž,M a I. DL:         50 €

Poplatky za účasť na seminári posielajte do 10.6.2023 na účet: 

SK88 0900 0000 0052 0303 6903  (podúčet prof. Haščíka)

 

Výbava rozhodcov:

  • rozhodcovská výstroj na fyzické previerky
  • platný registračný preukaz
  • písacie potreby a poznámkový blok 
  • pravidlá hádzanej IHF

 

S pozdravom

Richard Sivák

Tajomník KRaD SZH

0901 707 577

Aktuálne články

calendar