Archív KRaD 2020/2021

Zloženie KRaD SZH

Ján Rudinský, predseda
Ladislav Podlucký, tajomník
Ján Beňo, Marián Čech, Peter Dvorský, Jaroslav Ondogrecula, Miloš Šubák

Asociácia rozhodcov SZH

Peter Haščík, predseda

Predsedovia KR KZHá

BA KZHá:                 Ladislav Podlucký

NR a TT KZHá:         Peter Haščík

TN a ZA KZHá:         Vladimír Pokorný

PO a KE KZHá:         Jozef Gedeon

Plán práce

Plán práce na II. polrok 2021

Plán práce na I.polrok 2020

Plán práce na II.polrok 2020

Dokumenty

Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov 2020

Úprava fyzických testov pre rozhodcov

Smernica pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov

Úprava v Smernici pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov o doplnenie bodu f)

Koncepcia získavania a prípravy nových rozhodcov

Pravidlá hádzanej IHF (Slovensky) 2016

Pravidlá hádzanej IHF (Anglicky) 2016

Pokyny a Interpretácie pravidiel IHF (Doplnky)

Katalóg otázok - august 2019 SVK

Katalóg otázok - august 2019 ENG

Odpovede katalóg - august 2019 SVK

Odpovede katalóg - august 2019 ENG

Zoznam Rozhodcov a Delegátov SZH v súťažnom ročníku 2020/2021

Zoznam Rozhodcov a Delegátov SZH v súťažnom ročníku 2019/2020

Bývalí medzinárodní rozhodcovia EHF a IHF

Hodnotenia

Šablóna - Hodnotenie delegát

Šablóna - Hodnotenie rozhodca

Šablóna - Hodnotenie spolu

Formulár hodnotenia rozhodcov 2020/2021 - kluby

Hodnotenia rozhodcov delegátmi 2019/2020

Hodnotenie rozhodcov nižších súťaží 2019/2020

Hodnotenie delegátov 2019/2020

Hodnotenia delegátmi 2020/2021

Slovnaft Handball Extraliga 2020/2021

XA-01 PO-HK KE Cibere-Richvalský Gedeon

XA-02 Pov. Bystrica - Nové Zámky Budzák - Záhradník Čech

XA-03 ŠKP - Modra Sivák B. - Zubo Stašová

XA-04 KE CROWS-ŠA Palovčák-Šimko Gedeon

XA-05 TO-HC Nagy-Klimko Karlubík

XA-06 HK Košice -Sporta Hlohovec Cibere-Richvalský Nemčíková

XA-07 Sala-Topoľčany Veselka-Gabris Podlucky

XA-08 Modra-Kosice Crowns Majstrik-Manek Rančík

XA-09 Nové Zámky - SKP Bratislava Haščík - Oťapka Nedorost

XA-10 PO-PB Cipov-Klus Ondogrecula

XA-11 P.Bystrica-Košice Mandák-Rudinský Jahodka

XA-12 ŠKP-Prešov Nagy ml.-Papaj Podlucký

XA-13 KE CROWS-NZ Cipov-Klus Šubák

XA-14 Topolcany-Modra Hascik-Zubo Fuleova

XA-15 HC-SA Otapka-Sivák B. Karlubík

XA-16 HK Košice-Šaľa Baďura-Ondogrecula Barborík

XA-17 Modra-HC Mandák-Rudinský Rudinský

XA-18 N. Zamky-Topolcany Gabris-Veselka Rancik

XA-19 PO-KE CROWS Cibere-Richvalský Šubák

XA-20 PB-ŠKP Cipov-Klus Ondogrecula

XA-21 SKP Bratislava-HK Kosice Sivak-Sivak Fuleova

XA-22 PB-KE Crows Gabriš-Veselka Ondogrecula

XA-23 TO-PO Baďura-Švarc Karlubík

XA-24 HC-NZ Balogh-Klimko Stašová

XA-25 Sala - Modra Mandák - Rudinský Nedorost

XA-26 HK KE-Modra Cipov-Klus Barborík

XA-27 Sala-NZ Cipov Klus Dvorsky

XA-29 PB-TO Balogh-Klimko Ondogrecula

XA-30 ŠKP-Košice Veselka-Budzák Podlucky

XA-32 TO-ŠKP Hascik-Otapka Dvorsky

XA-33 Hlohovec - P.Bystrica Papaj-Nagy Podlucký

XA-34 ŠA - PO Mandak Rudinsky Dvorsky

XA-35 Modra-N. Zamky Sivak-Sivak Rancik

XA-36 HK KE-NZ Palovčák-Richvalský Šubák

XA-37 Tatran Prešov- Modra Palovčák-Šimko Nemčíková

XA-38 P.Bystrica - Šaľa Sivák R.-Sivák B. Podlucky

XA-39 SKP BA - Hlohovec Balogh-Klimko Stašová

XA-40 Košice CROWS-Topoľčany Cipov-Klus Barborík

XA-41 HK KE - TO Richvalský-Šimko Šubák

XA-42 Hlohovec - Crows Gabriš - Veselka Čech

XA-43 Sala-SKP BA Hascik-Zubo Rancik

XA-44 MO-PB Manek-Majstrík Karlubík

XA-45 N. Zamky - Presov Sivák R. - Sivák B. Nedorost

XA-46 HK KE - PO Cibere-Richvalský Šubák

XA-47 Nové Zámky-Pov. Bystrica Budzák-Záhradník Stašová

XA-48 Modra - ŠKP Haščík - Oťapka Čech

XA-49 HKM Slovan Sala-Kosice Crows Gabris-Veselka Fuleova

XA-50 HC-TO Nagy-Pápaj Geddeon

XA-51 HC-HK KE Budzak-Zahradnik Dvorsky

XA-52 TO-SA Adamkovič-Švarc Karlubík

XA-53 KE Crows - Modra Cibere-Richvalský Šubák

XA-54 ŠKP - Nové Zámky Haščík - Zubo Čech

XA-55 P. Bystrica- Presov Otapka- Rudinský Nedorost

XA-57 Prešov- SKP Cipov-Klus Nemčíková

XA-60 Sala-Hlohovec Mandak-Rudinsky Rancik

XA-61 Sala-HK KE Adamkovic Svarc Dvorsky

XA-62 Hlohovec-Modra Klimko - Nagy Mi. Čech

XA-63 TO-NZ Sivák-Sivák Pokorný

XA-64 Crows KE-PO Palovčák-Richvalský Gedeon

XA-65 SKP Bratislava-P.Bystrica Hascik-Otapka Fuleova

XA-66 HK KE-ŠKP BA Richvalský-Vydra Šubák

XA-67 Crows KE-PB Klus-Vydra Gedeon

XA-68 PO-TO Klus-Vydra Nemčíková

XA-69 NZ-HC Ondogrecula-Rudinský Jahodka

XA-70 Modra-Šaľa Nagy ml. - Papaj Podlucký

XA-71 HaO TJ Slovan Modra-HK Kosice Sivak-Sivak Fuleova

XA-72 N.Zámky -Šaľa Oťapka -Haščík Rudinský

XA-73 Hlohovec-Prešov Balogh-Nagy Stašová

XA-74-TO-PB-Majstrik-Manek-Ondogrecula

XA-75 CROWS Košice - ŠKP Bratislava Palovčák-Richvalsky Gedeon

XA-76 Crows-HK Košice Mandák-Rudinský Karlubík

XA-77 SKP-TO Klimko-Balogh Podlucky

XA-78 PB-HC Nagy ml.-Papaj Ondogrecula

XA-79 Tatran Prešov -HK Šaľa Daňo-Sabol Gedeon

XA-80 Nové Zámky - Modra Nagy-Zubo Nedorost

XA-81 NZ-HK Košice Mandák-Rudinský Karlubík

XA-83 Sa-PB Budzák-Záhradník Podlucký

XA-84 HC-SKP Sivak Sivak Dvorsky

XA-85 TO-Crows KE Gabriš-Veselka Pokorný

XA-86 TO-HK KE Nagy Mi.-Zubo Nedorost

XA-87 Crows KE-HC Palovčák-Richvalský Gedeon

XA-88 SKP BA-Sala Hascik-Otapka Rancik

XA-89 P.B.-Modra Majstrík-Manek Podlucky

XA-90 Prešov-Nové Zámky Baďura-Ondogrecula Čech

XB-01 PO-HK KE B.Sivak-R.Sivák Podlucký

XB-02 HK KE-PO Palovčák-Richvalský Šubák

XB-03 PO-HK KE Palovčák-Šimko Gedeon

XC-01 PB-Crows KE Mandák-Rudinský Ondogrecula

XC-02 Kosice Crows-Pov. Bystrica Hascik-Otapka Rancik

XC-03 PB-Crows KE Budzak-Hascik Dvorsky

XD-01 ŠKP BA-Hlohovec Budzák-Záhradník Stašová

XD-02 NZ-SA Gabris Veselka Dvorsky

XD-03 Hlohovec- Šaľa Gabriš-Veselka Nedorost

XD-04 ŠKP-NZ Adamkovič-Švarc Karlubík

XD-05 NZ-Hlohovec Balogh - Klimko Čech

XD-06 HKM Slovan Sala-SKP Bratislava Manek-Majstrik Fuleova

XD-07 HC SPORTA Hlohovec-SKP Bratislava Adamkovic-Svarc Fuleova

XD-08 Sala-NZ Papaj-Nagy ml. Dvorsky

XD-09 ŠA-HC Balogh-Klimko Podlucký

XD-10 NZ-ŠKP BA Nagy-Zubo

XE-01 Tatran Prešov -MŠK P. Bystrica Daňo - Sabol Gedeon

XE-02 PB-PO Budzák-Záhradník Jahodka

XE-03 Presov-PB Mandak-Rudinsky Dvorsky Rudinský

XF-01 Crows-HK Baďura-Ondogrecula Karlubík Rančík

XF-02 HK Kosice- Crows Kosice Sivák-Sivák Nedorost Rančík

MOL Liga 2020/2021

W-05 ŠŠK Prešov- Iuventa Mi Daňo-Sabol Nemčíková

W-06 DS-SA Hascik-Otapka, Dvorsky

W-09 ŠA-Poruba Adamkovič-Švarc Rudinský

W-10 MI - DS Daňo-Sabol Nemčíková

W-18 PO-Písek Daňo-Vydra Šubák

W-35 SA-MI Haščík-Oťapka, Dvorský

W-45 DAC D.Streda - Slávia Praha Budzák-Záhradník Podlucký

W-48 Šaľa-Písek Bočáková-Jánošíková Stašová

W-57 SSK PO-ZLIN Klus-Vydra Nemčíková

W-58 DS-Plzen Hascikova-Kellner Rancik

W-70 PO-DS Cipov-Klus Ondogrecula

W-71 DAC D.Streda - Zlín Nagy ml.-Papaj Podlucký

W-74 Sala-Hodonín Bočáková-Jánošíková Karlubík

W-75 MI-Slávia Praha B.Sivak-R.Sivák Podlucký

W-83 PO-Olomouc Cipov-Klus Ondogrecula

W-87 Šaľa-Prešov Bočákova-Jánošiková Podlucký

W-96 MI-PO Daňo-Sabol Gedeon

W-97 SA-DS Baďura-Ondogrecula Karlubík

W-101 D. Streda-Michalovce Budzak-Zahradnik Rancik

W-111 MI-Poruba Daňo-Sabol Geddeon

W-112 Sala-Olomouc Adamkovic-Svarc Dvorsky

W-113 Sala-Zlín Gabris-Veselka Karlubík

W-114 Michalovce - Olomouc Klus-Vydra Gedeon

W-116 DS-Pisek Bocakova-Janosikova Rancik

W-122 Prešov-Most Cipov-Klus Ondogrecula

W-126 Iuventa- Šaľa Baďura-Ondogrecula Nemčíková

W-127 MI-Zlín Daňo-Sabol Šubák

W-131 DS-Most Mandák-Rudinský Karlubík

W-132 Presov-Slavia Praha Budzak-Zahradnik Rancik

W-142 MI-Písek Adamkovič-Haščík Nemčíková

W-146 DS-Hodonin Bocakova-Janosikova Rancik

W-147 Prešov-Plzeň Cipov-Klus Barborík

W-157 Michalovce-Most Baďura-Ondogrecula Karlubík Šubák

W-158 ŠA-Slávia Praha Nagy ml.-Papaj Rudinský

W-161 Streda-Prešov Adamkovič - Švarc Rudinský

W-163 Prešov-Poruba Baďura-Ondogrecula Čech

W-173 Sala-Plzen Hascikova-Kellner Rancik

W-175 D.Streda-Poruba Adamkovic-Svarc Fuleova

W-177 DS-Olomouc Majstrík - Manek Čech

W-178 Prešov-Šaľa Haščík-Oťapka Podlucký

W-179 MI-Plzeň Daňo-Sabol Gedeon

WE-01 MI-PO Cipov-Klus Ondogrecula

WE-02 DS-ŠA Mandák-Rudinský Stašová

WE-03 PO-MI Klus-Vydra Gedeon

WE-04 ŠA-DS Haščík-Oťapka Rudinský

WE-06 DS - Šaľa Cipov-Klus Čech

Aktuálne články

calendar